Het oog van de Heer rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw. (NBV)