Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. (NBV)