Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden.