Al blijft de rechtvaardige niets bespaard,de Heer zal hem steeds weer bevrijden