Want bij u is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht. (NBV)