Uw gerechtigheid is als de machtige bergen, uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: u, Heer, bent de redder van mens en dier. (NBV)