Want de Heer heeft gerechtigheid lief, wie Hem trouw zijn, verlaat Hij niet. (NBV)