De rechtvaardigen vinden redding bij de Heer, Hij is hun toevlucht in tijden van nood. (NBV)