Heer, al mijn verlangens zijn U bekend, mijn zuchten is U niet verborgen.