Verlaat mij niet, Heer, mijn God, blijf niet ver van mij. Haast u mij te helpen, Heer, u bent mijn redding. (NBV)