Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde, ‘s nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven. (NBV)