Staak de strijd, en erken dat Ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.