Zoals uw naam, o God, zo reikt ook uw roem tot aan de einden van der aarde, uw rechterhand is vol van gerechtigheid. (NBV)