Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw. (NBV)