‘Kijk die held, die zijn toevlucht niet zocht bij God, maar vertrouwde op zijn rijkdom – zijn toevlucht werd zijn ongeluk. (NBV)