In de morgen, HEER, hoort U mijn stem, in de morgen wend ik mij tot U en wacht.