In de morgen, Heer, hoort U mijn stem, in de morgen wend ik mij tot U en wacht. (NBV)