U liet een milde regen neerdalen, God, en schonk uw uitgeput land nieuwe kracht. Uw kleine kudde ging er wonen, in uw goedheid, God, gaf u het aan de zwakken.