Prijs God wanneer u samenkomt, prijs de Heer, u die aan Israëls bron bent ontsprongen.