Antwoord mij, Heer, u bent genadig en goed, keer u tot mij, zie mij in erbarmen aan.