De naam van God wil ik loven met een lied, zijn grootheid met een lofzang prijzen. Dat behaagt de Heer meer dan offerdieren, dan sieren met hun horens en hoeven.