Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. (NBV)