‘Heer, onze heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.’ (NBV)