U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.