Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.