Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.