Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. (NBV)