De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. (NBV)