Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden.