Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.