Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen.