Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad. (NBV)