Trouw is voor de mens het hoogste goed, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.