Mijn zoon, als je je verstand gebruikt,
loopt mijn hart over van vreugde.