Want het is de Heer die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht. (NBV)