Hij waakt over de paden van het recht en beschut de weg van wie Hem trouw zijn.