Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden,
een mens die inzicht wint.