Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. (NBV)