Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.