Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. (NBV)