Dikwijls werd ik gekweld, van mijn jeugd af aan, maar gebroken hebben ze mij niet.