Het afgelopen jaar was migrantenvoorganger Samuel Lee Theoloog des Vaderlands. In Bij Jorieke maakte hij de balans op van een intensief jaar. Ze zingen in gesprek over migrantenkerken, liefde mogen uitdelen en hoe we bruggen kunnen bouwen. ‘Het was ondanks crisis en corona een boeien den verrijkend jaar. Ik heb veel van Nederland geleerd. We zitten normaal altijd in onze eigen bubbel. Ik ook, mijn bubbel was die van de migrantenkerken. Door Theoloog des Vaderlands te zijn, ben ik gaan optrekken met mensen uit heel Nederland met verschillende achtergronden en overtuigingen.

“Ik ben niet in Nederland geboren. Ik lijk op een plant die ontworteld is en op mijn veertiende op een andere bodem geplant is. Ik ben nu zo lang in Nederland, dat ik het mijn wortelland noem. Toch blijft je geboorteland iets dat je nooit vergeet. Meestal zeggen mensen, waar zijn je wortels? Ik zeg mijn wortels zijn in Nederland maar mijn geboorteland is niet hier.

Het gaat mij erom dan mensen die ik ontmoet me begrijpen, daarvoor pas ik graag kleine dingen aan en communiceer ik zijn of haar taal. Vaak reis ik naar Azië of Afrika en zeggen ze me we hebben moeite met Amerikaanse predikers en hun accent, we begrijpen ze niet. Als ik in een Afrikaanse wijk loop, ben ik echt een Afrikaans persoon. In het Ghanees heb ik een west Afrikaans accent. Dat aanpassen is mijn natuur, het is een gave van God om me te kunnen relateren met een ander. Dan maak je verbinding en spreek je de taal van liefde!

We kunnen allemaal van elkaar leren, ook van mensen met een ander geloof of overtuiging. Er is niks in de wereld dat mij kan afbrengen van mijn geloof. Al komen ze nog met zulke harde bewijzen, ik geloof in Jezus! En vandaaruit kan ik met iedereen de dialoog aangaan en me met hen verbinden!”

Luister hier het hele gesprek met Samuel Lee terug: