Nu op Groot Nieuws Radio

12:00 - 14:00 Sandwich - Nando Kok

Nu speelt

Lincoln Brewster Deep Down (Walk Through Fire) (Acoustic)
Luister

Zojuist op Groot Nieuws Radio

10:00 - 12:00 Bij Jorieke - Jorieke Eijlers

Nu speelt

Lincoln Brewster Deep Down (Walk Through Fire) (Acoustic)
Luister

Straks op Groot Nieuws Radio

14:00 - 16:00 Backstage - Hans van Vuuren

Nu speelt

Lincoln Brewster Deep Down (Walk Through Fire) (Acoustic)
Luister

Een eenzijdige nadruk op de Heilige Geest?

duifdinsdag 14 november 2017 08:30

Een kritisch opinieartikel afgelopen weekend in het Reformatorisch Dagblad over de evangelische en charismatische beweging. Johan Hoekstra, predikant geweest in een Baptistengemeente en de Protestantse Kerk, maakt zich grote zorgen over ontwikkelingen die hij ziet bij onder andere het Evangelisch Werkverband. Hebben uitingen die je daar ziet wel Bijbelse raakvlakken?

In De Nieuwe Morgen ging Hoekstra in debat met Hans Maat, directeur van het Evangelisch Werkverband.

Hoekstra vertelt op Groot Nieuws Radio dat hij ziet dat het accent heel erg op de werking van de Heilige Geest wordt gelegd. "Terwijl Jezus heel nadrukkelijk heeft gezegd dat de Heilige Geest op Hem wijst, op Jezus Christus zelf. Het kruis en Jezus Christus verdwijnen naar de achtergrond." Volgens Hoekstra blijkt dat uit de gedachte dat je als christen pas volwaardig meetelt als je de vervulling met de Heilige Geest hebt meegemaakt. "Nu wil ik niets afdoen aan de vervulling met de Heilige Geest, maar ik denk wel dat je de accenten op een juiste manier moet leggen."

Derde persoon

Hans Maat reageert: "Ik sta in de protestantse traditie. Zelf kom ik uit de reformatorische traditie. Christus staat daar altijd in het middelpunt en Hij zal daar altijd blijven staan. Wij zeggen dat Jezus Christus het middelpunt moet zijn van onze beweging. Het kruis wordt wel degelijk gepreekt binnen een conferentie als There Is More." Toch legt het Evangelisch Werkverband meer nadruk op het werk van de Heilige Geest. "We zijn heel sterk opgegroeid met God de Vader, God de Zoon en de Heilige Schrift. Voor ons geldt dat we erg weinig bezig zijn geweest met de derde persoon van de Godheid. Terwijl de Heilige Geest een belangrijke factor is in het geloof en in het missionaire werk."

"We doen een correctie op de protestantse kerkgeschiedenis en zeggen: we gaan de gaven van de Geest nu ook bewust aandacht geven. Dat daar een soort eenzijdigheid in wordt gevoeld, dat begrijp ik wel. Maar we zitten binnen het totaal van het protestantisme. Dus ik ga me ook niet bezig houden met armoede en onrechtbestrijding, want daar hebben we Kerk in Actie voor. We zijn een onderdeel van het grotere kerkzijn", aldus Maat.

Luisterend bidden

Als het gaat om het punt van 'luisterend bidden', een methode die ook op de There is More-conferentie sterk naar voren komt, heeft Hoekstra kritiek op de bron waaruit geput wordt. "Je ziet tendensen die heel nadrukkelijk neigen naar new age. Als daar gesproken wordt over het stil worden in jezelf, het uitschakelen van alles, dat je met geleide verbeelding moet komen, en noem alles maar op. (...) Pas op voor passiviteit, want passiviteit is de deur waardoor demonische machten juist invloed gaan uitoefenen."

"Als er dingen niet deugen in de wortel en in de bron, dan moet je daar van leren", reageert Hans Maat. Als het gaat om luisterend bidden, gaat het volgens Maat over het zijn in Gods aanwezigheid, waar Ron van der Spoel deze week ook over vertelde op Groot Nieuws Radio. "In  mijn ogen gaat het daar over. Dat we niet alleen praten tegen God, maar dat we ook luisteren, omdat God zichzelf ook openbaart. Daar zijn zoveel voorbeelden van. Dat doet Hij niet alleen bij een predikant op de kansel, maar ook bij gewone gelovigen in de werkplaats. Daar strekken we ons naar uit."

Het hele debat tussen Johan Hoekstra en Hans Maat kun je hier terugluisteren.

Ervaar je problemen met het terugluisteren? Volg dit stappenplan!

Beeld: FreeImages.com

« Terug

Deel via