De lijst van 2014

Op vrijdag 6 juni 2014 zond Groot Nieuws Radio de tweede editie van de Opwekking Top 100 uit. Met opnieuw ‘Tienduizend redenen’ bovenaan de lijst.

# 2014 # 2013 Opwekkingslied
1 1 733  Tienduizend redenen
2 3 717  Stil, mijn ziel, wees stil
3 4 710  Gebed om zegen
4 13 720  God maakt vrij
5 6 642  De Rivier
6 (-) 751  Ik zie het kruis
7 10 638  Prijs Adonai
8 8 705  Toon mijn liefde
9 2 488  De kracht van uw liefde
10 11 698  Nooit meer alleen
11 15 687  Heer, wijs mij uw weg
12 18 706  Zie hoe Jezus lijdt voor mij
13 12 730  Ik herleef
14 5 614  Uw genade is mij genoeg
15 62 731  Halleluja Adonai
16 (-) 753  Symfonie
17 14 599  Kom tot de Vader
18 65 715  Wat hou ik van uw huis
19 27 711  Zijn trouw kleurt de morgen
20 29 695  Stil
21 7 585  Er is een dag
22 19 629  Als er vergeving is
23 (-) 684  Adembenemend
24 17 623  Laat het huis gevuld zijn
25 16 640  Mijn hulp is van U, Heer
26 (-) 737  U nodigt mij aan tafel
27 30 616  Houd me dicht bij U
28 36 735  Als De Berg Sion
29 20 665  Tot aan die dag
30 55 697  Al wat ik ben
31 (-) 749  Hoe kan ik anders
32 25 669  Adonai
33 23 281  Als een hert dat verlangt naar water
34 75 581  Til mij op
35 28 123  Groot is uw trouw
36 32 462  Aan uw voeten Heer
37 31 626  Prachtige God
38 21 609  U bent heilig
39 61 713  Als U het huis niet bouwt
40 38 354  Glorie aan God
41 68 333  Heer, U bent El Elohim
42 24 630  Vader, U bent goed
43 (-) 124  Ik bouw op U
44 9 518  Heer, U bent altijd bij mij
45 44 334  Heer, uw licht en uw liefde schijnen
46 (-) 615  Waardig is het Lam
47 80 464  Wees stil voor het aangezicht van God
48 (-) 633  Agnus Dei (Halleluja)
49 72 708  Hoe groot is uw trouw, o Heer
50 89 680  Mijn Redder
51 (-) 756  Schuilplaats
52 33 727  Ik val niet uit zijn hand
53 39 136  Abba, Vader
54 95 554  Mijn verlosser leeft
55 (-) 582  Jezus, alles geef ik U
56 49 542  God van trouw
57 (-) 747  Wij geloven
58 (-) 704  O kerk, sta op
59 45 042  ‘k Stel mijn vertrouwen
60 (-) 261  Abba Vader
61 66 719  Onbeschrijfelijk
62 47 595  Licht van de wereld
63 (-) 539  Kom, nu is de tijd
64 64 176  U bent mijn schuilplaats Heer
65 34 392  Mijn Jezus, ik hou van U
66 (-) 377  Wat de toekomst brengen moge
67 99 355  U die mij geschapen hebt
68 (-) 459  De rivier
69 (-) 699  Ik weet: Hij leeft
70 (-) 703  Zoals een hinde
71 52 461  Juich voor de Heer
72 (-) 714  Uw liefde laat nooit los
73 (-) 693  Vaste grond
74 69 671  Lof, aanbidding
75 26 430  Heer, ik prijs uw grote naam
76 (-) 570  De tijd van Elia
77 91 389  Create in me a clean heart
78 (-) 451  Ik hef mijn ogen
79 (-) 654  De vreugde van U is mijn kracht
80 40 548  Hart van aanbidding (De muziek vervaagt)
81 94 071  Jezus leeft in eeuwigheid
82 81 618  Jezus, hoop van de volken
83 (-) 569  Regeer in mij
84 53 429  God wijst mij een weg
85 22 407  O, Heer mijn God
86 41 580  Ik ben zo dankbaar
87 (-) 496  Kadosh / Heilig
88 71 502  Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
90 (-) 738  Ik kom bij U
91 (-) 662  God regeert
91 84 546  Nabij Gods hoog verheven troon
92 (-) 446  Daar is kracht
93 (-) 732  Wat een wonder
94 (-) 757  Zo goed
95 77 589  Ik wil juichen voor U
96 43 520  Wees mijn verlangen
97 (-) 625  Wat een liefde
98 51 428  Genade, zo oneindig groot
99 (-) 707  Met diep ontzag
100 (-) 722  Dat is genade!