De lijst van 2015

Het lied ‘Tienduizend Redenen’ blijft onverminderd populair. Ook in deze derde editie staat dit nummer bovenaan in de Opwekking Top 100. Maar vergeet niet de nummers 2 en 3 niet: liederen die hoog debuteren in de lijst.

# 2015 # 2014 Opwekkingslied
1 1 733 Tienduizend redenen
2 770 Ik zal er zijn
3 764 Zegekroon
4 2 717 Stil mijn ziel wees stil
5 5 642 De Rivier
6 769 Bouw uw koninkrijk
7 4 720 God maakt vrij
8 6 751 Ik zie het kruis
9 9 488 De kracht van uw liefde
10 3 710 Gebed om zegen
11 10 698 Nooit meer alleen
12 12 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij
13 8 705 Toon mijn liefde
14 13 730 Ik herleef
15 66 377 Wat de toekomst brengen moge
16 7 638 Prijs Adonai
17 763 Ik heb u nodig
18 20 695 Stil
19 11 687 Heer wijs mij uw weg
20 14 614 Uw genade is mij genoeg
21 21 585 Er is een dag
22 24 623 Laat het huis gevuld zijn
23 77 389 Create in me a clean heart
24 759 Uw genade is genoeg
25 16 753 Symfonie
26 767 Familie
27 33 281 Als een hert dat verlangt naar water
28 18 715 Wat hou ik van uw huis
29 766 De wind steekt op
30 15 731 Halleluja Adonai
31 29 665 Tot aan die dag
32 22 629 Als er vergeving is
33 32 669 Adonai
34 35 123 Groot is uw trouw
35 40 354 Glorie aan God
36 26 737 U nodigt mij aan tafel
37 19 711 Zijn trouw kleurt de morgen
38 760 Wie vrees ik nog
39 34 581 Til mij op
40 17 599 Kom tot de Vader
41 277 Machtig God sterke Rots
42 67 355 U die mij geschapen hebt
43 213 U zij de glorie
44 43 124 Ik bouw op U
45 41 333 Heer U bent El Elohim
46 28 735 Wie vertrouwen op de Heer
47 25 640 Mijn hulp is van U Heer
48 53 136 Abba Vader
49 30 697 Al wat ik ben
50 27 616 Houd me dicht bij U
51 23 684 Adembenemend
52 47 464 Wees stil voor het aangezicht van God
53 36 462 Aan uw voeten Heer
54 52 727 Ik val niet uit zijn hand
55 65 392 Mijn Jezus ik hou van U
56 167 Samen in de naam van Jezus
57 45 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen
58 59 042 k Stel mijn vertrouwen
59 68 459 De rivier
60 64 176 U bent mijn schuilplaats Heer
61 729 Hij is erbij
62 84 429 God wijst mij een weg
63 42 630 Vader U bent goed
64 39 713 Als U het huis niet bouwt
65 657 Zie het kruis
66 98 428 Genade zo oneindig groot
67 60 261 Abba Vader
68 72 714 Uw liefde laat nooit los
69 76 570 De tijd van Elia
70 369 Door uw genade Vader
71 96 520 Wees mijn verlangen
72 62 595 Licht van de wereld
73 44 518 Heer U bent altijd bij mij
74 51 756 Schuilplaats
75 56 542 God van trouw
76 765 Uw vrede vult dit huis
77 61 719 Onbeschrijfelijk
78 54 554 Mijn verlosser leeft
79 688 Genade zo groot
80 575 Jezus alleen
81 78 451 Ik hef mijn ogen
82 331 Breng dank aan de Eeuwige
83 58 704 O kerk sta op
84 49 708 Hoe groot is uw trouw o Heer
85 74 671 Lof aanbidding
86 125 Heer ik kom tot U
87 400 Liefde was het
88 50 680 Mijn Redder
89 86 580 Ik ben zo dankbaar
90 553 Hoor ons loflied
91 38 609 U bent heilig
92 82 618 Jezus hoop van de volken
93 57 747 Wij geloven
94 174 Juicht want Jezus is Heer
95 37 626 Prachtige God
96 81 071 Jezus leeft in eeuwigheid
97 95 589 Ik wil juichen voor U
98 75 430 Heer ik prijs uw grote naam
99 347 Ik geloof in God de Vader
100 436 Onze Vader