Stemlijst
12

Breng nu je stem uit voor de Opwekking Top 100. Als dank ontvang je gratis de nieuwe CD ‘Build Your Kingdom’ namens Pro Life Zorgverzekeringen.

Kies minimaal 7 en maximaal 10 nummers.

 • Opwekking Band
  819 Niemand Anders
 • Opwekking Band
  818 Op Die Dag
 • Opwekking Band
  817 Wij Hebben U Lief
 • Opwekking Band
  816 Hoogste God
 • Opwekking Band
  815 Vul Dit Huis Met Uw Glorie
 • Opwekking Band
  814 Glorieus
 • Opwekking Band
  813 Uw Liefde Wint Elke Strijd
 • Opwekking Band
  812 What A Beautiful Name
 • Opwekking Band
  811 Witter Dan Sneeuw
 • Opwekking Band
  810 De Smaak Van Redding
 • Opwekking Band
  809 Dit Is Jezus
 • Opwekking Band
  808 Ik Leef In U
 • Opwekking Band
  807 God Van Licht
 • Opwekking Band
  806 Soeverein
 • Opwekking Band
  805 Maak Ons Hart Onrustig
 • Opwekking Band
  804 Good Good Father
 • Opwekking Band
  803 Vol Ontzag
 • Opwekking Band
  802 Hier Is Mijn Hart, Heer
 • Opwekking Band
  801 Het Leven In Mij
 • Opwekking Band
  800 Koning Met Eer Gekroond
 • Opwekking Band
  799 In Eeuwigheid
 • Opwekking Band
  798 Houd Vol
 • Opwekking Band
  797 Breng Ons Samen
 • Opwekking Band
  796 De Leeuw En Het Lam
 • Opwekking Band
  795 Amen
 • Opwekking Band
  794 No Longer Slaves
 • Opwekking Band
  793 Een Fonkelnieuw Begin
 • Opwekking Band
  792 Een Eeuwig Halleluja
 • Opwekking Band
  791 Almachtige
 • Opwekking Band
  790 God Is Mijn Herder
 • Opwekking Band
  789 Lopen Op Het Water
 • Opwekking Band
  788 Wees Welkom
 • Opwekking Band
  787 Man Van Smarten
 • Opwekking Band
  786 Met Hart En Handen
 • Opwekking Band
  785 Fundament
 • Opwekking Band
  784 Laat Alles In Dit Huis Zijn
 • Opwekking Band
  783 Wij Houden Ons Niet Langer Stil
 • Opwekking Band
  782 Geloofd Zij De Heer
 • Opwekking Band
  781 Jezus Redt
 • Opwekking Band
  780 Verwachten
 • Opwekking Band
  779 Zoals Je Bent
 • Opwekking Band
  778 Hoe Lang, O Heer
 • Opwekking Band
  777 Ik Geef U Alle Eer
 • Opwekking Band
  776 Wij, De Verlosten Van De Heer
 • Opwekking Band
  775 Bij Het Kruis
 • Opwekking Band
  774 Ik Verlang Naar Jezus
 • Opwekking Band
  773 De Enige Die Redt
 • Opwekking Band
  772 Overwinnaar
 • Opwekking Band
  771 Een Doel
 • Opwekking Band
  770 Ik zal er zijn
 • Opwekking Band
  769 Bouw uw koninkrijk
 • Opwekking Band
  768 Zing een nieuw lied
 • Opwekking Band
  767 Familie
 • Opwekking Band
  766 De wind steekt op
 • Opwekking Band
  765 Uw vrede vult dit huis
 • Opwekking Band
  764 Zegekroon
 • Opwekking Band
  763 Ik heb u nodig
 • Opwekking Band
  762 Heilig bent u God
 • Opwekking Band
  761 De Heer is ons huis
 • Opwekking Band
  760 Wie vrees ik nog
 • Opwekking Band
  759 Uw genade is genoeg
 • Opwekking Band
  758 Met heel mijn ziel
 • Opwekking Band
  757 Zo goed   
 • Opwekking Band
  756 Schuilplaats
 • Opwekking Band
  755 Laat ons Christus zien
 • Opwekking Band
  754 Kom o Heilige Geest
 • Opwekking Band
  753 Symfonie
 • Opwekking Band
  752 Geef God alle eer
 • Opwekking Band
  751 Ik zie het kruis
 • Opwekking Band
  750 Eer en glorie
 • Opwekking Band
  749 Hoe kan ik anders
 • Opwekking Band
  748 God zegent ons
 • Opwekking Band
  747 Wij geloven
 • Opwekking Band
  746 De God van de vrede
 • Opwekking Band
  745 Hoort U boven onze stemmen uit
 • Opwekking Band
  744 Jeruzalem de stad van trouw
 • Opwekking Band
  743 Jezus ik kom naar U
 • Opwekking Band
  742 Dit is het Lam
 • Opwekking Band
  741 Als een vuur van binnen
 • Opwekking Band
  740 Ik bid dat God jou zegent
 • Opwekking Band
  739 U Heer U hoort
 • Opwekking Band
  738 Ik kom bij U
 • Opwekking Band
  737 U nodigt mij aan tafel
 • Opwekking Band
  736 In deze gemeente Gods huisgezin
 • Opwekking Band
  735 Wie vertrouwen op de Heer
 • Opwekking Band
  734 Adem om van U te zingen
 • Opwekking Band
  733 Tienduizend redenen
 • Opwekking Band
  732 Wat een wonder
 • Opwekking Band
  731 Halleluja Adonai
 • Opwekking Band
  730 Ik herleef
 • Opwekking Band
  729 Hij is erbij
 • Opwekking Band
  728 Herstel o Heer
 • Opwekking Band
  727 Ik val niet uit zijn hand
 • Opwekking Band
  726 Anker in de tijd
 • Opwekking Band
  725 Geweldige God
 • Opwekking Band
  724 Vandaag is de dag
 • Opwekking Band
  723 Kom volk van de verrezen Heer
 • Opwekking Band
  722 Dat is genade
 • Opwekking Band
  721 Heerser over al wat leeft
 • Opwekking Band
  720 God maakt vrij
 • Opwekking Band
  719 Onbeschrijfelijk
 • Opwekking Band
  718 Heilig
 • Opwekking Band
  717 Stil mijn ziel wees stil
 • Opwekking Band
  716 Wanneer
 • Opwekking Band
  715 Wat hou ik van uw huis
 • Opwekking Band
  714 Uw liefde laat nooit los
 • Opwekking Band
  713 Als U het huis niet bouwt
 • Opwekking Band
  712 Zing voor de Heer
 • Opwekking Band
  711 Zijn trouw kleurt de morgen
 • Opwekking Band
  710 Gebed om zegen
 • Opwekking Band
  709 De hemel vertelt
 • Opwekking Band
  708 Hoe groot is uw trouw o Heer
 • Opwekking Band
  707 Met diep ontzag
 • Opwekking Band
  706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij
 • Opwekking Band
  705 Toon mijn liefde
 • Opwekking Band
  704 O kerk sta op
 • Opwekking Band
  703 Zoals een hinde
 • Opwekking Band
  702 De God die eeuwig leeft
 • Opwekking Band
  701 Hoor de roep van de Koning
 • Opwekking Band
  700 Een nieuwe dag
 • Opwekking Band
  699 Ik weet Hij leeft
 • Opwekking Band
  698 Nooit meer alleen
 • Opwekking Band
  697 Al wat ik ben
 • Opwekking Band
  696 Onvoorstelbaar
 • Opwekking Band
  695 Stil
 • Opwekking Band
  694 Ik bouw op Jezus
 • Opwekking Band
  693 Vaste grond
 • Opwekking Band
  692 U bent mijn schild
 • Opwekking Band
  691 Heb de Heer je God lief
 • Opwekking Band
  690 Hij leeft voor eeuwig amen
 • Opwekking Band
  689 Spreek o Heer
 • Opwekking Band
  688 Genade zo groot
 • Opwekking Band
  687 Heer wijs mij uw weg
 • Opwekking Band
  686 God is hier
 • Opwekking Band
  685 Hosanna
 • Opwekking Band
  684 Adembenemend
 • Opwekking Band
  683 Stap voor stap Voor eeuwig zingen wij
 • Opwekking Band
  682 U de Leeuw van Juda
 • Opwekking Band
  681 Hosanna
 • Opwekking Band
  680 Mijn Redder
 • Opwekking Band
  679 Hij is hier
 • Opwekking Band
  678 God van het licht
 • Opwekking Band
  677 In het diepst van de nacht
 • Opwekking Band
  676 Welkom in ons midden
 • Opwekking Band
  675 Al wat leeft
 • Opwekking Band
  674 Zie de stroom van Jezus liefde
 • Opwekking Band
  673 Heer van de hemelse machten
 • Opwekking Band
  672 Heerser over alle dingen
 • Opwekking Band
  671 Lof aanbidding
 • Opwekking Band
  670 Op Hem rust mijn geloof
 • Opwekking Band
  669 Adonai
 • Opwekking Band
  668 Heer U bent goed
 • Opwekking Band
  667 Spreek tot de volken
 • Opwekking Band
  665 Tot aan die dag
 • Opwekking Band
  664 Wij buigen neer
 • Opwekking Band
  663 Het gaat steeds om U
 • Opwekking Band
  662 God regeert
 • Opwekking Band
  661 De Koning in zijn pracht
 • Opwekking Band
  660 U bent welkom in dit huis
 • Opwekking Band
  659 Jezus stralend licht
 • Opwekking Band
  658 Jezus uw naam
 • Opwekking Band
  657 Zie het kruis
 • Opwekking Band
  656 Ontwaak verhef je stem
 • Opwekking Band
  655 Ik prijs U met mijn dans
 • Opwekking Band
  654 De vreugde van U is mijn kracht
 • Opwekking Band
  653 Kom o bron van zegeningen
 • Opwekking Band
  652 Zing voor de Koning
 • Opwekking Band
  651 Er is een rots
 • Opwekking Band
  650 Daarom komt er nooit een eind
 • Opwekking Band
  649 Bouw uw Kerk
 • Opwekking Band
  648 Levende offers
 • Opwekking Band
  647 Toen U bad Liefde tastbaar
 • Opwekking Band
  646 Heer zie uw huis Psalm 74
 • Opwekking Band
  645 Ik kies vandaag
 • Opwekking Band
  644 Ik schaam mij niet
 • Opwekking Band
  643 Al voor mijn leven is ontstaan
 • Opwekking Band
  642 De Rivier
 • Opwekking Band
  641 U heeft mij voor Uzelf gemaakt
 • Opwekking Band
  640 Mijn hulp is van U Heer
 • Opwekking Band
  639 Ik heb U lief
 • Opwekking Band
  638 Prijs Adonai
 • Opwekking Band
  637 Erken nu de Heer
 • Opwekking Band
  636 Alleen een God als U
 • Opwekking Band
  635 Wij zijn bij elkaar om U te eren
 • Opwekking Band
  634 U bent heilig
 • Opwekking Band
  633 Agnus Dei Halleluja
 • Opwekking Band
  632 Wij zijn het leger van God
 • Opwekking Band
  631 U zei
 • Opwekking Band
  630 Vader U bent goed
 • Opwekking Band
  629 Als er vergeving is
 • Opwekking Band
  628 Een hoop die zeker is
 • Opwekking Band
  627 Jezus licht in de duisternis
 • Opwekking Band
  626 Prachtige God
 • Opwekking Band
  625 Wat een liefde
 • Opwekking Band
  624 Wees genadig
 • Opwekking Band
  623 Laat het huis gevuld zijn
 • Opwekking Band
  622 Groot is de Heer
 • Opwekking Band
  621 U bent mijn anker
 • Opwekking Band
  620 Voor eeuwig
 • Opwekking Band
  619 Sta op en prijs Hem
 • Opwekking Band
  618 Jezus hoop van de volken
 • Opwekking Band
  617 Hij kent mijn naam
 • Opwekking Band
  616 Houd me dicht bij U
 • Opwekking Band
  615 Waardig is het Lam
 • Opwekking Band
  614 Uw genade is mij genoeg
 • Opwekking Band
  613 Geliefde Gezegende
 • Opwekking Band
  612 En ik kom tot U
 • Opwekking Band
  611 Niet door kracht
 • Opwekking Band
  610 Als gebed de hemel raakt
 • Opwekking Band
  609 U bent heilig
 • Opwekking Band
  608 Waai met uw Geest Heer
 • Opwekking Band
  607 Machtige Redder
 • Opwekking Band
  606 Veilig rustend in uw armen Heer O hart vol zorg
 • Opwekking Band
  605 Geef ons een lofgewaad Heer
 • Opwekking Band
  604 Kom en laat ons prijzen
 • Opwekking Band
  603 Vier nu feest want God is goed
 • Opwekking Band
  602 Vrede van God
 • Opwekking Band
  601 Deel door ons uw liefde uit
 • Opwekking Band
  600 Open mijn ogen
 • Opwekking Band
  599 Kom tot de Vader
 • Opwekking Band
  598 Uw sterke hand
 • Opwekking Band
  597 Uw liefde is zo prachtig
 • Opwekking Band
  596 Uw liefde Doordrenk mij Heer
 • Opwekking Band
  595 Licht van de wereld
 • Opwekking Band
  594 Uw naam is heilig
 • Opwekking Band
  593 Lam van God
 • Opwekking Band
  592 God van licht
 • Opwekking Band
  591 Ik zie de Heer
 • Opwekking Band
  590 O mijn ziel
 • Opwekking Band
  589 Ik wil juichen voor U
 • Opwekking Band
  588 Er is geen vriend zo trouw
 • Opwekking Band
  587 U geeft een nieuw lied
 • Opwekking Band
  586 Hij is Heer
 • Opwekking Band
  585 Er is een dag
 • Opwekking Band
  584 Heilig is de Heer onze God Zo machtig
 • Opwekking Band
  583 Machtige Heer en God
 • Opwekking Band
  582 Jezus alles geef ik U
 • Opwekking Band
  581 Til mij op
 • Opwekking Band
  580 Ik ben zo dankbaar
 • Opwekking Band
  579 Dank U
 • Opwekking Band
  578 U redde mij
 • Opwekking Band
  577 Jezus allerhoogste naam
 • Opwekking Band
  576 Immanuel
 • Opwekking Band
  575 Jezus alleen
 • Opwekking Band
  574 Groot is Hij
 • Opwekking Band
  573 U bent welkom
 • Opwekking Band
  572 Als wij samenkomen
 • Opwekking Band
  571 Dit is de dag
 • Opwekking Band
  570 De tijd van Elia
 • Opwekking Band
  569 Regeer in mij
 • Opwekking Band
  568 Vier nu feest
 • Opwekking Band
  567 Jezus Jezus Heiland Redder
 • Opwekking Band
  566 Machtig Heer
 • Opwekking Band
  565 Geest van God blaas op mij
 • Opwekking Band
  564 De wedloop
 • Opwekking Band
  563 I have a light
 • Opwekking Band
  562 Voor altijd mijn vriend U noemde mij bij
 • Opwekking Band
  561 Nederig van hart
 • Opwekking Band
  560 Mijn eerste liefde
 • Opwekking Band
  559 Schijn met uw licht in mijn hart Heer
 • Opwekking Band
  558 Voor uw grote naam Wij zijn als adem
 • Opwekking Band
  557 Laat uw glorie zien
 • Opwekking Band
  556 Prijst God die ons het leven geeft
 • Opwekking Band
  555 Ik geloof in het bloed van Jezus
 • Opwekking Band
  554 Mijn verlosser leeft
 • Opwekking Band
  553 Hoor ons loflied
 • Opwekking Band
  552 Herstel ons land
 • Opwekking Band
  551 Ik zie uit naar de dag
 • Opwekking Band
  550 Dicht aan uw hart Liefdevol
 • Opwekking Band
  549 Ik kniel neer
 • Opwekking Band
  548 Hart van aanbidding De muziek vervaagt
 • Opwekking Band
  547 Vrolijk lied
 • Opwekking Band
  546 Nabij Gods hoog verheven troon
 • Opwekking Band
  545 Op dat moment
 • Opwekking Band
  544 Meer dan ooit
 • Opwekking Band
  543 U bent de Heer die ik dien
 • Opwekking Band
  542 God van trouw
 • Opwekking Band
  541 Alles is mogelijk
 • Opwekking Band
  540 Kom laten wij aanbidden
 • Opwekking Band
  539 Kom nu is de tijd
 • Opwekking Band
  538 De Koning komt
 • Opwekking Band
  537 Ere zij God
 • Opwekking Band
  536 Kind van het licht
 • Opwekking Band
  535 In het stro van een geleende kribbe
 • Opwekking Band
  534 Jezus Gods heerlijkheid verschijnt
 • Opwekking Band
  533 Een klein kind
 • Opwekking Band
  532 Wees gerust
 • Opwekking Band
  531 Immanuel o Immanuel
 • Opwekking Band
  530 Bewijst nu eer aan Jezus naam
 • Opwekking Band
  529 Komt laten wij aanbidden
 • Opwekking Band
  528 Hoor de engelen zingen de eer
 • Opwekking Band
  527 Licht in de nacht
 • Opwekking Band
  526 Goed nieuws
 • Opwekking Band
  525 Jubel het uit
 • Opwekking Band
  524 Het licht verschijnt
 • Opwekking Band
  523 De sterre gaat stralen
 • Opwekking Band
  522 Er komt een tijd van grote opwekking
 • Opwekking Band
  521 Ik ren naar U toe U zorgt voor heel de
 • Opwekking Band
  520 Wees mijn verlangen
 • Opwekking Band
  519 Ik vertrouw op U
 • Opwekking Band
  518 Heer U bent altijd bij mij
 • Opwekking Band
  517 Gezegend zijn zij
 • Opwekking Band
  516 Look what the Lord has done
 • Opwekking Band
  515 Can you believe
 • Opwekking Band
  514 Enemys camp
 • Opwekking Band
  513 Halleluja halleluja De almachtige God
 • Opwekking Band
  512 Wij verhogen U
 • Opwekking Band
  511 Heer van genade
 • Opwekking Band
  510 Dit is mijn verlangen Ik geef U mijn hart
 • Opwekking Band
  509 Zo lief had God de Vader ons
 • Opwekking Band
  508 God is zo groot
 • Opwekking Band
  507 't Is goed om U te ontmoeten
 • Opwekking Band
  506 Zing het lied van het Lam
 • Opwekking Band
  505 Toon uw heerlijkheid
 • Opwekking Band
  504 Roep het luid
 • Opwekking Band
  503 Overvloedig geef Ik u Vrede zij u
 • Opwekking Band
  502 Jezus ik wil heel dicht bij U komen
 • Opwekking Band
  501 Laat uw vrede heersen
 • Opwekking Band
  500 Heer ik prijs uw naam
 • Opwekking Band
  499 Hij komt in majesteit
 • Opwekking Band
  498 Alleen door U
 • Opwekking Band
  497 Ik wil leven door uw Geest
 • Opwekking Band
  496 Kadosh Heilig
 • Opwekking Band
  495 Hemelse Vader
 • Opwekking Band
  494 Uw liefde heb ik lief
 • Opwekking Band
  493 Jezus wat een heerlijke naam
 • Opwekking Band
  492 Groot is de luister van Jezus
 • Opwekking Band
  491 Kom wees blij in de Heer
 • Opwekking Band
  490 Luid gejuich
 • Opwekking Band
  489 Vader van de schepping
 • Opwekking Band
  488 De kracht van uw liefde
 • Opwekking Band
  487 O Heer giet een stroom
 • Opwekking Band
  486 Ga dan in zijn naam
 • Opwekking Band
  485 Wij doorbreken elke muur
 • Opwekking Band
  484 Ik wil altijd zijn waar U bent
 • Opwekking Band
  483 O zie de Heer
 • Opwekking Band
  482 De Heer onze God
 • Opwekking Band
  481 Ik aanbid U
 • Opwekking Band
  480 U stierf voor mij
 • Opwekking Band
  479 Wij zijn meer dan overwinnaars
 • Opwekking Band
  478 Speel nu luid op de trompet
 • Opwekking Band
  477 Jezus wij vieren dat U overwon
 • Opwekking Band
  476 Machtige God
 • Opwekking Band
  475 Majesteit Koning in eeuwigheid
 • Opwekking Band
  474 Niemand is als U
 • Opwekking Band
  473 Dansend over de gouden straten
 • Opwekking Band
  472 Geloof hoop en liefde
 • Opwekking Band
  471 Heer raak mijn hart aan
 • Opwekking Band
  470 Omdat U zoveel van mij hield
 • Opwekking Band
  469 Halleluja Jezus Christus leeft
 • Opwekking Band
  468 Wij willen dat Jezus wordt verhoogd
 • Opwekking Band
  467 Zend uw vuur
 • Opwekking Band
  466 Wandel in het licht
 • Opwekking Band
  465 Ik prijs U Heer
 • Opwekking Band
  464 Wees stil voor het aangezicht van God
 • Opwekking Band
  463 Vader daal nu met uw Geest neer
 • Opwekking Band
  462 Aan uw voeten Heer
 • Opwekking Band
  461 Juich voor de Heer
 • Opwekking Band
  460 Wat mij dierbaar was
 • Opwekking Band
  459 De rivier
 • Opwekking Band
  458 De Heer is hier
 • Opwekking Band
  457 Kom prijs de Heer
 • Opwekking Band
  456 Niet de macht van wapenen
 • Opwekking Band
  455 Wij gaan door
 • Opwekking Band
  454 Eeuwige God
 • Opwekking Band
  453 Jezus heilige gezalfde Heer
 • Opwekking Band
  452 Kom o Heilge Geest van God
 • Opwekking Band
  451 Ik hef mijn ogen
 • Opwekking Band
  450 Laat uw kracht zien
 • Opwekking Band
  449 'k Ben zo blij
 • Opwekking Band
  448 Hij die de Zoon bevrijdt
 • Opwekking Band
  447 Ik ben vrijgekocht
 • Opwekking Band
  446 Daar is kracht
 • Opwekking Band
  445 Bron van levend water
 • Opwekking Band
  444 Heel mijn ziel roept naar U
 • Opwekking Band
  443 Voor eeuwig dankbaar
 • Opwekking Band
  442 Prijst Hem prijst Hem
 • Opwekking Band
  441 De kracht van Jezus
 • Opwekking Band
  440 Machtig zijn al uw daden Heer
 • Opwekking Band
  439 De naam van de Heer
 • Opwekking Band
  438 Ik buig neer
 • Opwekking Band
  437 Verhoog de Here God
 • Opwekking Band
  436 Onze Vader
 • Opwekking Band
  435 Heer uw koninkrijk breekt baan
 • Opwekking Band
  434 Tot zijn eer en heerlijkheid
 • Opwekking Band
  433 Groter is Hij
 • Opwekking Band
  432 Kom en prijs
 • Opwekking Band
  431 Laat een loflied op je lippen zijn
 • Opwekking Band
  430 Heer ik prijs uw grote naam
 • Opwekking Band
  429 God wijst mij een weg
 • Opwekking Band
  428 Genade zo oneindig groot
 • Opwekking Band
  427 Dwars door het vuur Maak mij rein voor U
 • Opwekking Band
  426 Ja ik geloof in Jezus
 • Opwekking Band
  425 Er is geen grens
 • Opwekking Band
  424 Ik wil zingen voor de Koning
 • Opwekking Band
  423 Ik zing en juich
 • Opwekking Band
  422 U wil ik kennen
 • Opwekking Band
  421 Ja ik wil U volgen
 • Opwekking Band
  420 Geen andere naam
 • Opwekking Band
  419 U bent God
 • Opwekking Band
  418 Als ik opzie naar uw heiligheid
 • Opwekking Band
  417 Heer U draagt de hoogste kroon
 • Opwekking Band
  416 Jezus is Koning
 • Opwekking Band
  415 Toon je dank
 • Opwekking Band
  414 U zond uw Zoon
 • Opwekking Band
  413 Hoe kom ik van zonde vrij
 • Opwekking Band
  412 Komt tot Mij
 • Opwekking Band
  411 Geprezen zij de Here
 • Opwekking Band
  410 O maak de Heer nu groot met mij
 • Opwekking Band
  409 Heel mijn hart jubelt voor de Heer
 • Opwekking Band
  408 Israel verheug u in uw maker
 • Opwekking Band
  407 O Heer mijn God
 • Opwekking Band
  406 In uw naam komen wij
 • Opwekking Band
  405 Er is maar een God
 • Opwekking Band
  404 Wij gaan op weg
 • Opwekking Band
  403 Kom en help ons oogsten
 • Opwekking Band
  402 Vader Zoon en Geest
 • Opwekking Band
  401 Koning Jezus wij verhogen U
 • Opwekking Band
  400 Liefde was het
 • Opwekking Band
  399 Vader God
 • Opwekking Band
  398 Leid mij naar uw heiligdom
 • Opwekking Band
  397 Jezus woont in mijn hart
 • Opwekking Band
  396 Hoor de bazuin de hemel zingt
 • Opwekking Band
  395 Zing met luid gejubel
 • Opwekking Band
  394 Genade en vrede
 • Opwekking Band
  393 Lam van God
 • Opwekking Band
  392 Mijn Jezus ik hou van U
 • Opwekking Band
  391 Welkom Heilge Geest van God
 • Opwekking Band
  390 Ik belijd
 • Opwekking Band
  389 Create in me a clean heart
 • Opwekking Band
  388 De woestijn zal bloeien
 • Opwekking Band
  387 Groot en machtig is Hij
 • Opwekking Band
  386 Lof zij de Heer
 • Opwekking Band
  385 Mijn vrede laat Ik u
 • Opwekking Band
  384 De dag door uwe gunst ontvangen
 • Opwekking Band
  383 Geest van hierboven
 • Opwekking Band
  382 O Heer de nacht komt over ons
 • Opwekking Band
  381 De zaligheid is van God
 • Opwekking Band
  380 Koning van Sjaloom
 • Opwekking Band
  379 Heerlijk is uw naam
 • Opwekking Band
  378 Ik wil jou van harte dienen
 • Opwekking Band
  377 Wat de toekomst brengen moge
 • Opwekking Band
  376 Maak ons een leger o Heer
 • Opwekking Band
  375 De Heer regeert
 • Opwekking Band
  374 Met hemelse wapens
 • Opwekking Band
  373 Voor de allerhoogste Heer
 • Opwekking Band
  372 U verzadigt mij met uw liefde Heer
 • Opwekking Band
  371 Heer U gaf aan mij uw vreugdeolie
 • Opwekking Band
  370 Een vaste Burcht is onze God
 • Opwekking Band
  369 Door uw genade Vader
 • Opwekking Band
  368 Hoor o Israel
 • Opwekking Band
  367 Als God zijn stem doet horen
 • Opwekking Band
  366 Kroon Hem met gouden kroon
 • Opwekking Band
  365 'k Aanbid U Heer
 • Opwekking Band
  364 Prijs onze Heer
 • Opwekking Band
  363 Kom laat ons buigen voor de Heer
 • Opwekking Band
  362 Baruch Ha Ba BShem Adonai
 • Opwekking Band
  361 Als David
 • Opwekking Band
  360 Dit is heilge grond
 • Opwekking Band
  359 De hemel juicht
 • Opwekking Band
  358 Uw tederheid genas
 • Opwekking Band
  357 Lof zij de Heer
 • Opwekking Band
  356 Heer ik wil U prijzen
 • Opwekking Band
  355 U die mij geschapen hebt
 • Opwekking Band
  354 Glorie aan God
 • Opwekking Band
  353 Kom met uw genade Heer
 • Opwekking Band
  352 Christus onze Heer verrees
 • Opwekking Band
  351 Jezus geeft een loflied in ons hart
 • Opwekking Band
  350 Vader vol van vrees en schaamte
 • Opwekking Band
  349 Hij is verheerlijkt
 • Opwekking Band
  348 Heer van mijn hart
 • Opwekking Band
  347 Ik geloof in God de Vader
 • Opwekking Band
  346 Maak ons tot een stralend licht
 • Opwekking Band
  345 Jezus het Lam Jezus het Lam
 • Opwekking Band
  344 De Here bouwt aan Jeruzalem
 • Opwekking Band
  343 Heilige Geest van God
 • Opwekking Band
  342 Meer liefde meer kracht
 • Opwekking Band
  341 Open je hart
 • Opwekking Band
  340 Vader U bent mijn erfdeel voor altijd
 • Opwekking Band
  339 O kom nu en jubel
 • Opwekking Band
  338 U bent mij zo kostbaar o Heer
 • Opwekking Band
  337 Mijn hoop is op U Heer
 • Opwekking Band
  336 Heilig heilig heilig is de Heer
 • Opwekking Band
  335 U bent waardig te ontvangen
 • Opwekking Band
  334 Heer uw licht en uw liefde schijnen
 • Opwekking Band
  333 Heer U bent El Elohim
 • Opwekking Band
  332 U o Heer bent de Allerhoogste
 • Opwekking Band
  331 Breng dank aan de Eeuwige
 • Opwekking Band
  330 Gods bazuinen klinken luid
 • Opwekking Band
  329 U bent Heer van de schepping
 • Opwekking Band
  328 Heer ontferm U over ons
 • Opwekking Band
  327 Jezus ik hou van U
 • Opwekking Band
  326 Ik verhoog uw naam
 • Opwekking Band
  325 O de glorie van uw wezen
 • Opwekking Band
  324 Ik wil komen en knielen aan uw voeten
 • Opwekking Band
  323 Aan Hem die zit op de troon
 • Opwekking Band
  322 De Heer is mijn Kracht en mijn Lied
 • Opwekking Band
  321 Jubel jubel dochter Sions
 • Opwekking Band
  320 Ere zij aan God de Vader
 • Opwekking Band
  319 Veni Creator Spiritus
 • Opwekking Band
  318 Eet het brood met Mij
 • Opwekking Band
  317 Ik zal mijn water gieten
 • Opwekking Band
  316 Bij uw rivier wil ik komen o Heer
 • Opwekking Band
  315 Heer uw bloed dat reinigt mij
 • Opwekking Band
  314 Geprezen zij de Heer
 • Opwekking Band
  313 In een donker graf gevangen
 • Opwekking Band
  312 Mildheid en majesteit
 • Opwekking Band
  311 'k Heb geloofd en daarom zing ik
 • Opwekking Band
  310 U bent het lied van mijn hart
 • Opwekking Band
  309 Geef Hem nu glorie en lofprijs en ere
 • Opwekking Band
  308 O laat Gods Zoon je thans omhullen
 • Opwekking Band
  307 Verblijdt u zonen Gods
 • Opwekking Band
  306 Ons leven is uit God
 • Opwekking Band
  305 Wees stil en weet dat Hij is uw God
 • Opwekking Band
  304 Halleluja Adonai
 • Opwekking Band
  303 Jezus ik houd van U
 • Opwekking Band
  302 Uw naam is als balsem voor 't hart
 • Opwekking Band
  301 Wij verklaren Gods Koninkrijk is hier
 • Opwekking Band
  300 De aard is van God en al wat daarin is
 • Opwekking Band
  299 Wees blij want Hij Koning Jezus
 • Opwekking Band
  298 Hosanna hosanna hosanna in de hoge
 • Opwekking Band
  297 Wat geen oog heeft gezien
 • Opwekking Band
  296 U bent waardig Heer Jehova
 • Opwekking Band
  295 Geef eer aan God in de hoge
 • Opwekking Band
  294 Glorie glorie glorie aan het Lam
 • Opwekking Band
  293 Bereidt de weg van de Heer
 • Opwekking Band
  292 Laat mijn leven tot eer zijn van uw naam
 • Opwekking Band
  291 Vader God ik ben vol lof
 • Opwekking Band
  290 Hemelse Vader hoor wij eren U
 • Opwekking Band
  289 U hebt de overwinning behaald
 • Opwekking Band
  288 Hef je hoofd omhoog
 • Opwekking Band
  287 Prijs Hem prijs Hem
 • Opwekking Band
  286 Zing een vreugdelied
 • Opwekking Band
  285 Ik hou van U o Heer
 • Opwekking Band
  284 Maak groot de Here
 • Opwekking Band
  283 Eer aan de Vader
 • Opwekking Band
  282 'k Zegen U Heer
 • Opwekking Band
  281 Als een hert dat verlangt naar water
 • Opwekking Band
  280 Majesteit wij eren U Majesteit
 • Opwekking Band
  279 Ik wil zingen halleluja
 • Opwekking Band
  278 Juicht de Here gij ganse aarde
 • Opwekking Band
  277 Machtig God sterke Rots
 • Opwekking Band
  276 Laat heel de wereld het zien
 • Opwekking Band
  275 Wij zijn hier gekomen
 • Opwekking Band
  274 God is goed komt zingt en jubelt
 • Opwekking Band
  273 Lofoffers brengen wij aan U
 • Opwekking Band
  272 Ik dank U wel mijn Vader
 • Opwekking Band
  271 Want U bent machtig
 • Opwekking Band
  270 Wie is God behalve onze Heer
 • Opwekking Band
  269 Baruch ha Shem Adonai
 • Opwekking Band
  268 Hij kwam bij ons
 • Opwekking Band
  267 Groot is de Heer
 • Opwekking Band
  266 Heer U leidde mij in de wildernis
 • Opwekking Band
  265 Groot is de Heer en machtig
 • Opwekking Band
  264 Waardig is het Lam
 • Opwekking Band
  263 Er is een Verlosser
 • Opwekking Band
  262 Sta op o kindren van Israel
 • Opwekking Band
  261 Abba Vader
 • Opwekking Band
  260 Het is volbracht
 • Opwekking Band
  259 Want zijn naam is verheven
 • Opwekking Band
  258 Blijdschap vervult mijn hart vandaag
 • Opwekking Band
  257 Uw lieflijk aangezicht
 • Opwekking Band
  256 Jezus Christus ik aanbid U
 • Opwekking Band
  255 'k Wil U prijzen Heer
 • Opwekking Band
  254 Prijs nu de Heer
 • Opwekking Band
  253 Heilig heilig heilig Heer
 • Opwekking Band
  252 Heer doorgrond mijn hart
 • Opwekking Band
  251 Immanuel
 • Opwekking Band
  250 Hosanna Zoon van David
 • Opwekking Band
  249 Samen werken
 • Opwekking Band
  248 God is getrouw
 • Opwekking Band
  247 Shalom shalom shalom
 • Opwekking Band
  246 Koning Jezus prijst Koning Jezus
 • Opwekking Band
  245 Hier in uw heiligdom
 • Opwekking Band
  244 Welzalig de man die niet wandelt
 • Opwekking Band
  243 Jezus is Heer je ziet het om je heen
 • Opwekking Band
  242 Met vreugde zal ik tot U zingen Heer
 • Opwekking Band
  241 Zing tot de glorie van God
 • Opwekking Band
  240 Hosanna hosanna de Koning komt
 • Opwekking Band
  239 Kom Leeuw van Juda en Gods Zoon
 • Opwekking Band
  238 U bent waardig dat wij U prijzen
 • Opwekking Band
  237 Jezus wij verhogen U
 • Opwekking Band
  236 Heilig heilig heilig
 • Opwekking Band
  235 't Is nu het uur
 • Opwekking Band
  234 Komt nu zijn poorten met dankzegging
 • Opwekking Band
  233 Koning Jezus heers
 • Opwekking Band
  232 Lof eer aanbidding
 • Opwekking Band
  231 Als wij zingend komen voor zijn majesteit
 • Opwekking Band
  230 Want Ik maak Mij een geestlijke tempel
 • Opwekking Band
  229 O geeft aan de Heer
 • Opwekking Band
  228 Wij zijn hier bijeen in Jezus naam
 • Opwekking Band
  227 O heilig Lam van God
 • Opwekking Band
  226 Ik wil zingen van mijn Heiland
 • Opwekking Band
  225 Verblijdt u in Jezus uw Heer
 • Opwekking Band
  224 Komt laat ons zingen al te zaam
 • Opwekking Band
  223 Jezus uw naam zij dhoogste eer
 • Opwekking Band
  222 Doorgrond mijn hart
 • Opwekking Band
  221 Prijst de Heer met blijde galmen
 • Opwekking Band
  220 Volle verzeekring Jezus is mijn
 • Opwekking Band
  219 Juicht aarde Juicht alom de Heer
 • Opwekking Band
  218 Is hier een hart door vrees benard
 • Opwekking Band
  217 O welk een wondre Verlosser
 • Opwekking Band
  216 Staand op de beloften
 • Opwekking Band
  215 De Heer is mijn herder
 • Opwekking Band
  214 Ik wandel in het licht met Jezus
 • Opwekking Band
  213 U zij de glorie
 • Opwekking Band
  212 Ziet de dag is daar
 • Opwekking Band
  211 O die zaalge vreugd
 • Opwekking Band
  210 Wie is aan U gelijk
 • Opwekking Band
  209 Zing halleluja en hef in geloof
 • Opwekking Band
  208 En ik zag en hoorde een stem
 • Opwekking Band
  207 Welzalig Hij wiens God de Here is
 • Opwekking Band
  206 Dank U Jezus
 • Opwekking Band
  205 U Heer bent wonderschoon
 • Opwekking Band
  204 Maak mij zoals U Heer
 • Opwekking Band
  203 Ik wil U prijzen Heer
 • Opwekking Band
  202 De Heer leert hoe ik strijden moet
 • Opwekking Band
  201 Wij danken U Heer God almachtig
 • Opwekking Band
  200 Geloofd zijt Gij o Heer
 • Opwekking Band
  199 Eer aan het Lam
 • Opwekking Band
  198 Laat ons loflied voor U zijn
 • Opwekking Band
  197 Heer U bent wonderschoon
 • Opwekking Band
  196 Zing een lied
 • Opwekking Band
  195 U o Heer bent een schild
 • Opwekking Band
  194 U maakt ons een
 • Opwekking Band
  193 Toon ons uw macht o God
 • Opwekking Band
  192 Ik kom in uw heiligdom binnen
 • Opwekking Band
  191 Kom en prijs de Here onze God
 • Opwekking Band
  190 Waarlijk mijn ziel
 • Opwekking Band
  189 Zegen ons Heer
 • Opwekking Band
  188 Laat de heerlijkheid des Heren
 • Opwekking Band
  187 Open mijn ogen
 • Opwekking Band
  186 Hoe lieflijk op de bergen
 • Opwekking Band
  185 Jezus is de Heer Koning voor altijd
 • Opwekking Band
  184 Wie op de Heer vertrouwen
 • Opwekking Band
  183 U mag ik kennen o Heer
 • Opwekking Band
  182 O Heer U bent mijn God
 • Opwekking Band
  181 Majesteit
 • Opwekking Band
  180 Bron van licht en leven
 • Opwekking Band
  179 'k Hef mijn roep tot U o Heer
 • Opwekking Band
  178 Waardig o waardig bent U Heer
 • Opwekking Band
  177 Bedenk al wat waar is
 • Opwekking Band
  176 U bent mijn schuilplaats Heer
 • Opwekking Band
  175 In de stilte van mijn hart
 • Opwekking Band
  174 Juicht want Jezus is Heer
 • Opwekking Band
  173 Heilig is de Heer
 • Opwekking Band
  172 Heer ik verheug min U en ik juich
 • Opwekking Band
  171 Door mijn God
 • Opwekking Band
  170 Jezus Jezus uw liefde raakte mij aan
 • Opwekking Band
  169 Ik leef omdat mijn Heer is verrezen
 • Opwekking Band
  168 Wij zien Jezus nu gekroond
 • Opwekking Band
  167 Samen in de naam van Jezus
 • Opwekking Band
  166 U bent de grote Koning
 • Opwekking Band
  165 Omdat we in U geloven
 • Opwekking Band
  164 O komt aanbidt
 • Opwekking Band
  163 O Heer U bent groot en almachtig
 • Opwekking Band
  162 'k Zal U loven o Heer
 • Opwekking Band
  161 Heer geef mij ook uw waterbronnen
 • Opwekking Band
  160 Dont build your house
 • Opwekking Band
  159 Here der heren
 • Opwekking Band
  158 Gij zijt mijn God
 • Opwekking Band
  157 Ik verblijd mij zeer in de Heer
 • Opwekking Band
  156 Ik wil zingen van mijn Heer
 • Opwekking Band
  155 Hij is de Almachtige
 • Opwekking Band
  154 Weest stil en weet
 • Opwekking Band
  153 Prijst de Heer
 • Opwekking Band
  152 O komt prijst de Heer
 • Opwekking Band
  151 Laat ons juichen
 • Opwekking Band
  150 Ik hou van U
 • Opwekking Band
  149 Heer U riep mij
 • Opwekking Band
  148 Gods volk wordt uitgeleid
 • Opwekking Band
  147 Father we love You
 • Opwekking Band
  146 Immanuel Immanuel
 • Opwekking Band
  145 U zal ik loven Heer
 • Opwekking Band
  144 Want uit Hem en door Hem
 • Opwekking Band
  143 De Heer uw God in uw midden
 • Opwekking Band
  142 'k Vertrouw op U
 • Opwekking Band
  141 Hij is de Zoon van God
 • Opwekking Band
  140 Hemelse Vader wat een liefde bent U
 • Opwekking Band
  139 In moments like these
 • Opwekking Band
  138 Kom maar wees blij en verheugd
 • Opwekking Band
  137 King of kings and Lord of lords
 • Opwekking Band
  136 Abba Vader, U alleen
 • Opwekking Band
  135 Halleluja halleluja
 • Opwekking Band
  134 De Heer is mijn licht
 • Opwekking Band
  133 Hoe lieflijk is uw woning
 • Opwekking Band
  132 Verhoogt de Heer
 • Opwekking Band
  131 U komt de eer en glorie toe
 • Opwekking Band
  130 Wij prijzen U als Here
 • Opwekking Band
  129 Ruach
 • Opwekking Band
  128 In my life
 • Opwekking Band
  127 Wij eren en aanbidden U
 • Opwekking Band
  126 Jezus vol liefde
 • Opwekking Band
  125 Heer ik kom tot U
 • Opwekking Band
  124 Ik bouw op U
 • Opwekking Band
  123 Groot is uw trouw
 • Opwekking Band
  122 Ik vermag alle dingen
 • Opwekking Band
  121 De Here is mijn herder
 • Opwekking Band
  120 Ik verhoog U
 • Opwekking Band
  119 Ik zal U loven
 • Opwekking Band
  118 Vader maak ons een
 • Opwekking Band
  117 In het midden der gemeente
 • Opwekking Band
  116 Jezus naam boven alle naam
 • Opwekking Band
  115 Heilig heilig heilig
 • Opwekking Band
  114 Looft de Heer want Hij is goed
 • Opwekking Band
  113 Al moet ik door het druk verkeer
 • Opwekking Band
  112 'k Ben zo gelukkig
 • Opwekking Band
  111 U houdt uw hand grote God op deez aard
 • Opwekking Band
  110 Jezus roept mij ik zal volgen
 • Opwekking Band
  109 Wij zingen van Jezus
 • Opwekking Band
  108 Prijst Hem
 • Opwekking Band
  107 Kindren van Jezus
 • Opwekking Band
  106 Gezegend Hij die komt
 • Opwekking Band
  105 Alles wat ik heb
 • Opwekking Band
  104 Weet je wel o christen
 • Opwekking Band
  103 David met zijn slinger
 • Opwekking Band
  102 Amen prijs de Heer
 • Opwekking Band
  101 Ik ben zo blij
 • Opwekking Band
  100 Hohohohosanna
 • Opwekking Band
  099 Volgen wil ik U o trouwe Heer
 • Opwekking Band
  098 Eens was ik onverschillig
 • Opwekking Band
  097 De vensters des hemels zijn open
 • Opwekking Band
  096 Ik vouw mijn handen Heer
 • Opwekking Band
  095 Als jeen echte christen bent
 • Opwekking Band
  094 Heel mijn leven wil ik wijden
 • Opwekking Band
  093 Jezus overwon de dood
 • Opwekking Band
  092 Geef mij olie in mijn lamp
 • Opwekking Band
  091 Jezus houdt van alle kleine kinderen
 • Opwekking Band
  090 Daarginds ver in de hemel
 • Opwekking Band
  089 Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
 • Opwekking Band
  088 Een rivier vol van vrede
 • Opwekking Band
  087 Alle kindren mogen komen
 • Opwekking Band
  086 Zing en speel tot eer van Hem
 • Opwekking Band
  085 Eenmaal zullen wij de Koning zien
 • Opwekking Band
  084 Hij wordt mij liever iedre dag
 • Opwekking Band
  083 Hij die gelooft
 • Opwekking Band
  082 Komt laat ons zingen vandaag
 • Opwekking Band
  081 Waardig waardig waardig
 • Opwekking Band
  080 Ik zal opgaan naar Gods huis
 • Opwekking Band
  079 Tot U o Heer hef ik op mijn ziele
 • Opwekking Band
  078 Halleluja looft God in zijn heiligdom
 • Opwekking Band
  077 Wij zijn allen hier bijeen in Jezus naam
 • Opwekking Band
  076 Maar Gij Heer zijt een schild dat mij dekt
 • Opwekking Band
  075 Wie lof offert
 • Opwekking Band
  074 Heer we zijn hier saamgekomen
 • Opwekking Band
  073 Wat een plezier
 • Opwekking Band
  072 Vanwaar de zon opgaat
 • Opwekking Band
  071 Jezus leeft in eeuwigheid
 • Opwekking Band
  070 Heer onze God hoe heerlijk is Uw naam
 • Opwekking Band
  069 'k Heb je lief met de liefde van de Heer
 • Opwekking Band
  068 Zing halleluja voor de Heer
 • Opwekking Band
  067 Het is goed ja 't is goed
 • Opwekking Band
  066 Komt prijst de Heer
 • Opwekking Band
  065 Loof de Here mijn ziel
 • Opwekking Band
  064 Beter dan 't leven
 • Opwekking Band
  063 Prijst de Here met elkander
 • Opwekking Band
  062 Gods lof wil 'k zingen
 • Opwekking Band
  061 Prijst met ons de Heer
 • Opwekking Band
  060 Voor uw liefde Heer Jezus
 • Opwekking Band
  059 Mogen de woorden van mijn mond
 • Opwekking Band
  058 Vrede zij u
 • Opwekking Band
  057 Prijst de naam van Jezus
 • Opwekking Band
  056 Zijn naam is hoger
 • Opwekking Band
  055 Groot is de Heer
 • Opwekking Band
  054 Looft de Here alle gij volken
 • Opwekking Band
  053 Zingt de Here een nieuw lied
 • Opwekking Band
  052 Gij zijt waardig
 • Opwekking Band
  051 Dit is mijn gebod
 • Opwekking Band
  050 'k Wil U prijzen o Heer
 • Opwekking Band
  049 Halleluja want de Heer onze God
 • Opwekking Band
  048 Dank U Jezus
 • Opwekking Band
  047 Omdat Hij leeft
 • Opwekking Band
  046 Vader ik aanbid U
 • Opwekking Band
  045 Heer 'k wil U danken U loven en prijzen
 • Opwekking Band
  044 Geprezen zij de Heer
 • Opwekking Band
  043 In Gods overwinning
 • Opwekking Band
  042 'k Stel mijn vertrouwen
 • Opwekking Band
  041 Love is the flag
 • Opwekking Band
  040 Zoekt eerst het koninkrijk van God
 • Opwekking Band
  039 Heilig heilig
 • Opwekking Band
  038 Halleluja
 • Opwekking Band
  037 Halleluja Hij stierf voor mij
 • Opwekking Band
  036 Roep Mij toch aan
 • Opwekking Band
  035 Klapt in de handen
 • Opwekking Band
  034 Hiney matov
 • Opwekking Band
  033 Prijst God
 • Opwekking Band
  032 Dit is de dag
 • Opwekking Band
  031 O how I love Jesus
 • Opwekking Band
  030 Ik heb een loflied in mijn hart
 • Opwekking Band
  029 Praise the Lord
 • Opwekking Band
  028 Als Gods Geest waarlijk in ons woont
 • Opwekking Band
  027 Leid mij Heer
 • Opwekking Band
  026 Gods weg is de beste
 • Opwekking Band
  025 Laat ons met elkander
 • Opwekking Band
  024 Zingt zingt en jubelt
 • Opwekking Band
  023 Ik weet dat God de weg mij banen zal
 • Opwekking Band
  022 In de naam van Jezus
 • Opwekking Band
  021 Ik dank U dank U Jezus
 • Opwekking Band
  020 Niemand anders dan Jezus
 • Opwekking Band
  019 Banqueting table
 • Opwekking Band
  018 Zijn goedheid en genade
 • Opwekking Band
  017 Ja God is goed
 • Opwekking Band
  016 Hij is getrouw en nimmer falend
 • Opwekking Band
  015 Jesus love is very wonderful
 • Opwekking Band
  014 De vreugde des Heren is mijn kracht
 • Opwekking Band
  013 Jezus Hij is Koning
 • Opwekking Band
  012 All over the world
 • Opwekking Band
  011 Er is een Heer
 • Opwekking Band
  010 Laat mijn leven zijn
 • Opwekking Band
  009 Wat ik nodig heb
 • Opwekking Band
  008 Door de heilige Geest zijn wij een
 • Opwekking Band
  007 Heer God U loven wij
 • Opwekking Band
  006 Hij is Heer
 • Opwekking Band
  005 Halleluja
 • Opwekking Band
  004 Zijn naam is wonderbaar
 • Opwekking Band
  003 Wees blij in de Heer en zing verheugd
 • Opwekking Band
  002 O hoe wonderbaar is Jezus bloed
 • Opwekking Band
  001 Hij's de Koning van mijn hart