Nu op Groot Nieuws Radio

16:00 - 19:00 De Dag Van Vandaag - Marien Korterink

Nu speelt

Opwekking Band met Kinga Ban 697 Al Wat Ik Ben
Luister

Zojuist op Groot Nieuws Radio

14:00 - 16:00 Backstage - Hans van Vuuren

Nu speelt

Opwekking Band met Kinga Ban 697 Al Wat Ik Ben
Luister

Straks op Groot Nieuws Radio

19:00 - 20:00 Wens - Tim Hendriks

Nu speelt

Opwekking Band met Kinga Ban 697 Al Wat Ik Ben
Luister

Geef een periodieke gift

Ondersteun Groot Nieuws Radio met een periodieke gift!

Met uw steun kunnen we programma's maken met goede gesprekken, christelijke muziek en bemoedigingen. Groot Nieuws Radio ontvangt geen subsidie van de overheid. Voor het maken en uitzenden van programma's zijn we afhankelijk van adverteerders en donateurs.

Doe je mee? Geef een periodieke gift!

Naast het geven van een eenmalige gift is het ook mogelijk om periodiek een gift over te maken naar Groot Nieuws Radio. Dat kan zonder tussenkomst van de notaris. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Zie voor meer informatie over periodieke giften de website van de Belastingdienst.

Wanneer is uw gift een periodieke gift?

  • Als u de gift heeft laten vastleggen
  • Als de overeenkomst wordt aangegaan voor 5 jaar of langer
  • Als er minimaal 1 maal per jaar een gift overgemaakt wordt
  • Als de giften bestaan uit vaste en gelijkmatige bedragen
  • Als aan het schenken geen tegenprestaties verbonden zijn.

Wat moet u opsturen?

Waar kan ik deze documenten naar toe sturen?

  • Post: Stichting Groot Nieuws Radio, Postbus 1027, 3900 BA  Veenendaal
  • Digitaal: Scan de ingevulde formulieren in en stuur ze op via onderstaand formulier.

Verstuur documenten periodieke gift