Nu op Groot Nieuws Radio

20:00 - 00:00 Het Weekend - Non-stop

Nu speelt

Kathy Troccoli Jesus Paid It All
Luister

Geef een periodieke gift

Ondersteun Groot Nieuws Radio met een periodieke gift! Met jouw steun kunnen we programma's maken met goede gesprekken, christelijke muziek en bemoedigingen. Groot Nieuws Radio ontvangt geen subsidie van de overheid. Voor het maken en uitzenden van programma's zijn we afhankelijk van adverteerders en donateurs. Doe je mee?

Naast het geven van een eenmalige gift is het ook mogelijk om periodiek een gift over te maken naar Groot Nieuws Radio. Dat kan zonder tussenkomst van de notaris. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Zie voor meer informatie over periodieke giften de website van de Belastingdienst.

Wanneer is uw gift een periodieke gift?

  • Als u de gift heeft laten vastleggen
  • Als de overeenkomst wordt aangegaan voor 5 jaar of langer
  • Als er minimaal 1 maal per jaar een gift overgemaakt wordt
  • Als de giften bestaan uit vaste en gelijkmatige bedragen
  • Als aan het schenken geen tegenprestaties verbonden zijn.

Wat moet u opsturen?

  • Een ingevuld en ondertekend formulier
  • Betalingsvolmacht

De formulieren kun je downloaden op de website van de Belastingdienst.

Waar kan ik deze documenten naar toe sturen?

  • Post: Stichting Groot Nieuws Radio, Zandstraat 36, 3901 CM Veenendaal
  • Digitaal: Scan de ingevulde formulieren in en stuur ze op via onderstaand formulier.

Verstuur documenten periodieke gift