‘Hartverwarmend’ noemt Gert-Jan Segers de Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart. Hij volgde via de livestream zoveel mogelijk van de dag, ook terwijl hij in de Tweede Kamer in debat was over maatregelen om het coronavirus in te dammen. “Zo voelde ik me verbonden met de honderduizenden die hebben meegebeden.”

In De Nieuwe Morgen blikte Segers terug op de gebedsdag, geïnitieerd door de ChristenUnie, EO, Raad van Kerken, Missie Nederland en Groot Nieuws Radio. Zelf bad hij ook mee. “Ik heb gebed gevraagd voor mensen in de zorg, maar bovenal voor ons land. Dat deze crisis, die heel diep gaat, ons dichter bij God en dichter bij elkaar brengt. Dat is mijn diepst verlangen en dit heb ik biddend bij God gebracht.”

Bidden in de nood

“Als je in zo’n diepe crisis zit, als je zo’n ogenschijnlijk onoverwinnelijk virus tegenover je hebt, dan is de eerste impuls van een christen om te gaan bidden,” beaamt Segers. “Vroeger werd er dan een dag van gebed en vasten uitgeroepen door de overheid. Dat doet de overheid nu niet. Hoe mooi is het, dat we nu over kerkmuren heen elkaar vinden, de handen vouwen, op de knieën gaan en alles bij God brengen.”

Gebed om wijsheid en kracht

In deze crisis vraag Segersom specifiek om gebed om wijsheid voor de overheid nu er gevochten word tegen een nieuw virus dat met ongekend grote verspreiding om zich heen grijpt. “We weten heel veel niet en veel is nog onzeker, terwijl er wel grote beslissingen moeten worden genomen. Toen Salomo mocht kiezen wat hij nodig had, vroeg hij om wijsheid van God. En dat is wat wij nodig hebben.” Als tweede gebedspunt noemt Segers dat er kracht nodig is “We hebben gezien dat minister Bruins gisteren (tijdens het debat op 18 maart, red.) zó moe was dat hij even niet goed werd. Je ziet hoe loodzwaar dit is voor mensen die dag in dag uit bezig zijn om deze crisis te bestrijden. Zowel voor de mensen in de zorg, als de experts en politici die beslissingen moeten nemen om dit virus te overwinnen. Ik bid God om kracht daarvoor.”

#NietAlleen

Verder noemt Segers het initiatief NietAlleen.nl. Hier worden vrijwilligers en hulpvragers bij elkaar gebracht. Vanuit lokale kerken en organisaties wordt de hulp dan gecoördineerd. Een mooi en belangrijk initiatief, volgens Segers, die ook een kans ziet om te getuigen. “Dit is ook een tijd om te laten zien dat hoe donker het ook is, wij zijn geroepen om een licht in deze wereld te zijn.”

Het hele gesprek met Gert-Jan Segers kun je hieronder terugluisteren. Het liveblog over de Dag van Nationaal Gebed kun je hier teruglezen.

Beeld: Anne Paul Roukema