In de Back To School week ontving Jorieke als verrassingsgast zangeres Sifra Bekx van Insalvation. Met hart en ziel is de hele band ambassadeurs van Compassion. Sifra: “Ik geloof dat we aan elkaar gegeven zijn om de aanbidding handen en voeten te geven.”

Aanbidding

Sifra: “In aanbiddingsmuziek staat God centraal, in ‘gewone’ muziek zijn wij dat zelf. Dat maakt aanbiddingsmuziek zo mooi en krachtig. Alles in je leven waarin je God centraal zet, dat is aanbidding. Het gaat ook over de relaties die je hebt en hoe je daarmee omgaat. Muziek en zang is daar een hele mooie uittingsvorm van. Dat maakt jezelf bewust van wie God is en wie jijzelf bent in Hem.

Het grootste gebod zegt: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Ik zie daar ook altijd het beeld van het kruis. Daarin heb je de verticale lijn naar boven, dat is je aanbidding naar God toe. Door woorden en muziek uit je wat God voor je betekent. De horizontale lijn is ook wat Jezus doet als hij zijn armen opent, strekt zich uit naar de mensen om ons heen. Daarom gaat het hand in hand. Anders had God wel gezegd heb Mij lief boven alles, punt. Dan zou geloven best wel egoïstisch zijn eenrichtingsverkeer tussen God en jou. Ik geloof dat we aan elkaar gegeven zijn om de aanbidding handen en voeten te geven.”

Ambassadeur van Compassion

Samen met InSalvation is Sifra ambassadeur van Compassion. Ze vertelt hierover: “In mijn eigen leven kwam ik in aanraking met Compassion toen ik onderdeel werd van de band. Mijn eerste reis was in 2012 naar Haïti. Daar heb ik zo ervaren hoeveel pijn ellende en wanhoop, armoede daar is. Maar tegelijk zie je dat God zo aanwezig is onder die mensen. Toen ik de eerste keer terugkwam van de reis was ik maanden van de leg. Stond ik te huilen in de supermarkt als ik mijn karretje met eten vulde.

Ergens denk je wel eens, bijdragen aan armoede en gerechtigheid is een druppel op gloeiende plaat. Maar die druppel valt net op één kind waar het leven van veranderd wordt. Dat gaat je pet te boven. We hebben verhalen gehoord van mensen die dat ene kind zijn en zijn gaan studeren en een betere toekomst hebben gekregen.

Onrecht raakt me inmiddels snel. Dat was voordat ik met Compassion in aanraking kwam wel een ver van mijn bed show. Ik wil me ook laten blijven raken. Ik denk dat het nodig is dat we geconfronteerd blijven worden met die realiteit en cijfers van armoede. Zeker nu ik eigen kinderen heb, raakt onrecht naar kinderen me extra. Een kind is zo afhankelijk van zorg van ouders en niet zelf weerbaar.”

Luister het hele gesprek met Sifra Bekx in de aflevering van Bij Jorieke hieronder.