Het is de Maand van de Bijbel. Een mooie tijd om even helemaal terug te gaan naar het begin. Het ontstaan van de Bijbel zoals we die nu uit de kast kunnen pakken en open slaan. Cor Hoogerwerf is Bijbelwetenschapper en was onder meer betrokken bij de nieuwste Bijbelvertaling: de NBV21. In De Nieuwe Morgen geeft hij een kort geschiedenislesje over het ontstaan van de Bijbel. Want hoe en wanneer is men tot de 66 boeken van onze Bijbel gekomen? En waarom worden in de katholieke en oosters-orthodoxe kerk wel gelezen uit de deuterocanonieke boeken en in de protestante kerken niet? In De Nieuwe Morgen legde Cor het uit en geeft tips voor wie hier meer over wil leren.